Pistopoihtiko 21

Βασικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ακριβής απάντηση στην ερώτηση "τι είναι ένα πιστοποιητικό CE;" εξαρτάται από την επίλυση των βασικών παραδοχών της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύεται ότι η ουσία της εφαρμογής του είναι τρεις αρχές: η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η ευαισθητοποίηση και το κεφάλαιο. Για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και έχουν ακόμη θεσπίσει κοινή πολιτική για τους εταίρους εκτός ΕΕ. Χάρη σε αυτό, η περιοχή ανταλλαγής, παρόμοια με την τελευταία, είχε θέση στις τάξεις μιας χώρας. Έχει κερδίσει την εταιρεία της ενιαίας τοπικής αγοράς ή της κοινής αγοράς.

https://ecuproduct.com/gr/drivelan-ultra-fysikos-energopoihths-ths-se3oyalikhs-leitoyrgias-enos-andra/

Κοινή τοπική αγορά και εισαγωγή υλικών για αγορά

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συνδέονται με το εμπόριο μεταξύ χωρών είναι οι εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια του ομίλου και των προϊόντων. Ορισμένες χώρες διέθεταν διαφορετικούς νόμους και αξίες οι οποίες μοιράστηκαν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ο παραγωγός που σκόπευε να προσφέρει τα προϊόντα μας στις χώρες αυτές έπρεπε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές απαιτήσεις. Στο σχέδιο για την κατάργηση των εμπορικών δυσκολιών ήταν αναγκαίο να καταργηθούν αυτές οι διαφορές. Δεν ήταν δυνατή η άρση των προτύπων που σχετίζονται με τη λειτουργία αντικειμένων. Ως εκ τούτου, η ίδια η λύση έγινε η ενοποίηση των αξιών σε ολόκληρη την κοινότητα, χάρη στην οποία το εμπόριο υπόκειται στις συγκεκριμένες αυτές απαιτήσεις.

Στο αρχικό στάδιο, έγινε προσπάθεια ρύθμισης των κανονισμών της ΕΕ σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες επιδράσεων και προϊόντων. Η συγκέντρωση σε ένα σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας και χρονοβόρων διαδικασιών εγκατέλειψε μια τέτοια λύση.

Η λύση αποδείχθηκε ότι ήταν να δημιουργηθεί μια απλοποιημένη σύνδεση με θέματα τεχνικής εναρμόνισης. Έχουν καθοριστεί βασικές απαιτήσεις ασφαλείας για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται πριν από την αγορά του προϊόντος ή του προϊόντος στην πραγματική ευρωπαϊκή αγορά.

Οι επιχειρηματίες εκτός ΕΕ που πρέπει να εισαγάγουν ένα άρθρο στο κοινοτικό πρόγραμμα εκπτώσεων, π.χ. από την Τουρκία, πρέπει να ικανοποιήσουν το προϊόν τους για να τηρήσουν τους κανονισμούς και τις αξίες της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα. Το γεγονός αυτό είναι ευθύνη τους.

Έχουν δημιουργηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, χάρη στα οποία οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποιες βασικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Ωστόσο, καμία υποχρέωση να μην χρησιμοποιηθούν οι λόγοι αυτοί. Επιχειρηματίας που με διάφορα μέσα αποδεικνύει ότι τα κέρδη του προστίθενται στο κίνημα στην κοινοτική πώληση.

Πιστοποιητικό CE - δήλωση του κατασκευαστή

Η σήμανση CE είναι εξίσου περίεργη με τη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των κανόνων.Έχει τη μορφή συμβόλου δηλώσεως κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Επιβεβαιώνει ότι το προϊόν πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις βασικές απαιτήσεις που περιέχονται στους κανόνες για το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό θα ήταν σίγουρο ή λίγες άλλες οδηγίες.

Το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τεκμήριο συμμόρφωσης και ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για ένα προϊόν με σήμανση CE.

Το πιστοποιητικό CE αποστέλλεται στο υλικό υπό την πολωνική ευθύνη του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Συνεπώς, αφού αποδείξει ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Για να προσδιοριστεί το γεγονός αυτό, μεταφέρεται διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ακολουθούμενη από θετική επαλήθευση ακολουθούμενη από δήλωση συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να είναι διαφορετικές σε σχέση με τον κίνδυνο που εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου αγαθού. Όσο πιο σημαντικός είναι ο κίνδυνος αντλήσεως από το αντικείμενο και τόσο πιο σοβαρό είναι, οι διαδικασίες πρέπει να επιτευχθούν σημαντικά από τον κατασκευαστή του ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συνιστάται να τηρούνται οι απαιτήσεις πολλών κοινοτικών προτύπων.